частни училища предимства

С какво са облагодетелствани учениците в частните начални и средни училища?

В рамките на периодични педагогически мероприятия, директорите на столичните частни училища провеждат срещи, на които обсъждат предимствата на платеното образование и набелязват рамките, по които ще се проведе учебния процес в условията на пандемия. Срещите са повод и за хвалба с личните успехи, а такива не липсват. Едни изтъкват спортната си ориентация, други професионалната, а трети социалната си политика и приема на деца от семейства с по-ниски доходи.

Каквито и да са различията между отделните частни образователни институции, факт е, че всички те успяват да предложат по-добри условия на учащите се, отколкото държавните заведения. Мерките срещу COVID 19 тук могат да се изпълнят без никакви проблеми, защото класовете включват около 10 деца. Изпълнима е физическата дистанция и на неразположението на всеки ученик може да се реагира адекватно.

В какво се състоят предимствата на частното училище?

Като че ли най-потърпевши от конвенционалното държавно обучение са първолаците. В първите си дни в училище, те изживяват реален стрес, поставени в абсолютно непозната среда, в която усещат изключително силно липсата на внимание. На учителите е нужно време, за да успеят да ги накарат да извадят учебниците и тетрадките. За преподаване на материала остават едва около 20 минути от часа. За индивидуално внимание и дума не може да става.

Съвсем различна е ситуацията в частните училища, където броят на учениците в един клас рядко надвишава 10. Учителят успява не само да успокои децата, но и да обясни материала по начин, подходящ за всеки конкретен ученик. При такава численост е не само възможно, но и изключително лесно да се работи персонално с всеки ученик по време и след часовете.

Същевременно числеността на паралелките в държавните училища ще продължава да расте, заради решението да се премине към една смяна на работа, а в такива условия за качество на обучение е невъзможно да се говори. В съвременното обществено училище времето на децата е небрежно прахосано.

Ако иска да усвои добре уроците, ученикът е длъжен да се занимава самостоятелно у дома, защото времето в часовете не стига за това. За да се подготвят за задължителните тестове и матури, учащите са принудени да използват помощта на частни учители, а това е платено обучение в рамките на уж „безплатното” държавно такова.

Добрите автономни учебни заведения успяват да прекъснат този порочен кръг и да спестят излишния стрес на учениците. С индивидуалния си подход, учителят успява да преподаде учебния материал така, че всеки ученик в класа да успее да го разбере и усвои максимално добре. Нуждаещите се получават допълнителна помощ чрез извънкласните занимания, така че прибирайки се вкъщи, да нямат повече училищни ангажименти.

Редно е в края на този материал да разбием един дълго насаждан мит за частното обучение, а именно, че от него могат да се възползват единствено децата на елита – бизнесмени, политици, културни деятели. В платените школа се обучават много ученици от семейства със среден доход, за които е съвсем нормално да инвестират в бъдещето на детето си и неговото кариерно израстване.

И тъй като мирогледът на родителите е насочен в правилна посока, децата се хвалят помежду си със знания, а не с парите на татко. Точно обратното се случва в държавните институции, където подрастващите са най-силно разделени на групи спрямо финансовия статус на техните родители.

Източник: tzarsimeon.bg


Публикувана

в

Етикети: