Кредитни карти

Как работят кредитните карти?

Всички сме имали кредитна карта или сме искали да започнем да я използваме. И това е съвсем естествено, тъй като кредитните карти са финансови инструменти, които предлагат предимства като гъвкавост на плащанията и незабавен достъп до пари в брой.

Кредитните карти са финансови инструменти, които предлагат предимства като гъвкавост на плащанията и незабавен достъп до пари в брой.

Притежаването на кредитна карта е свързано с няколко разходи и познаването им ще ви помогне да я използвате по-отговорно.

Този кредитен инструмент представлява договор между финансова институция (банка или друго дружество) и кредитополучателя  (лицето, което държи кредитите, т.е. вие), по силата на който ви се предоставя парична квота за ползване чрез кредитна карта, чиято последваща месечна вноска зависи от направените от вас разходи и размера на вноските, на които е издължена покупката.

Запознайте се с някои разходи и условия на вашата кредитна карта

1.Такса за обработка

Това е такса, която се прави ежемесечно или тримесечно на клиента за притежаване на картата и достъп до всички нейни предимства.

2.Банкови такси

Те са всички онези такси за операциите, които се извършват при използване на широката гама от продукти и услуги, предоставяни от банката. Те могат да преминат от консултиране на финансови движения, използване на аудио линия и всичко, свързано с теглене и прехвърляне на пари по всяко средство на банката. Важно е да се сравняват разходите на финансовите институции, тъй като не всички от тях таксуват за едни и същи концепции, нито имат еднакви тарифи.

3.Пари в брой предварително

Това е получаване на пари в брой чрез вашата кредитна карта, чиято сума се таксува от вашата карта. Банките начисляват комисиона за тази операция в зависимост от канала, през който се извършва (банкомат, клон, интернет или др.). Повечето банки автоматично отлагат аванса и лихвеният процент може да е различен от други транзакции.

4.Защита – застраховане

Кредитните карти предлагат застраховка, която защитава и дава спокойствие на клиента и неговото семейство в случай на смърт, трайна пълна неработоспособност, безработица без основателна причина, жертва на квалифицирана кражба и/или принудително използване на кредитната карта и др. За някои от тези застраховки трябва да се заплаща фиксирана месечна такса, но има и други, които са включени в картата и само с използването ѝ получавате достъп до тях.
5. Покупки

Имате възможност да го използвате за закупуване на стоки и услуги, които задоволяват вашите желания или нужди.

 1. Плащания
 • След като системата прекъсне картата, банката ще изпрати на клиента информация за направените покупки и датите на плащане.
 • При получаването им потребителят проверява таксите и извършва съответното плащане на посочените дати.
 • Когато получите сметката, трябва да платите поне минималното салдо.

Предимства

 • Спестява ви необходимостта да носите пари в брой.
 • Обединявате сметките в едно плащане.
 • Имате достъп до предимства като пробег и програми за обратно изкупуване на точки.
 • Получавате специални отстъпки в голям брой фирми за покупки с картата.
 • Можете да правите онлайн покупки на стоки и услуги на национално и/или международно ниво.
 • По-лесно и удобно е от писането на чекове.

Недостатъци

 • Финансовите затруднения могат да възникнат, ако изгубите контрол върху размера на месечните си разходи.
 • Тя може да включва допълнителни такси.

Публикувана

в