IT аутсорсингът – фактор за ръст за малкия бизнес

За добро или за лошо в наши дни много компании се насочват към услугите на IT аутсорсинга, не когато са все още малки или средни по размер, а когато започват количествено и качествено да се разрастват.

Трябва да знаете, че този тип услуги в своята същност не са просто въпрос на съкращаване на разходите и икономия. От една страна ефективното развитие на компанията изисква пълно съсредоточаване върху своята профилирана дейност, но от друга IT инфраструктурата е фундаментът на бизнеса и изисква нито капка подценяване. В тази ситуация е разумно да се доверите на фирми, които са специалисти и предлагат в качествена компютърна поддръжка. Комфикс ООД е пример за такава. В нея работят професионалисти с утвърден в годините начин на работа и експертност.

Преимуществата на аутсорсинга са отдавна известни – намаляване на операционните разходи, привличане на своя страна на квалифицирани специалисти, внедряване на нови IT услуги и така нататък.

Малцина се замислят за проактивния подход към аутсорсинг модела като стимул за растеж на основния бизнес на компанията. Абонирайки се за услугите на IT фирма, вие можете да насочите своите финансови ресурси по-ефективно към развиване на дейността си.

В практиката се е случвало IT инфраструктурата на една компания да изпреварва развитието на самата компания, тъй като за изпълнението на определени задачи е било необходимо придобиването на различни допълнителни устройства и приложение. Като резултат се получава така че количеството на активите нараства и става сложно за управление и поддръжка. Всяко едно неглижиране на този етап води до загуби. Ако планирате преминаване към услугите на IT аутсорсинга преди възникването на този проблем, можете своевременно да насочите финансови и човешки ресурси към други проекти и отговорности. Те ви дават преимущество и свободата да действате гъвкаво и скоростно в пазарни условия, в които тези удобства не са налице за всички.

Какво ви предлагаме в Комфикс ООД?

Компанията ни има дългогодишен опит на пазара и предоставя широк спектър от услуги: компютърна поддръжка, сервизни услуги, комуникационни решения, продажба на хардуер и софтуер, инсталиране на видеонаблюдение, проектиране, изработка и поддръжка на интернет страници и онлайн магазини.

Като наш абонат вие получавате достъп до консултации, асистенция от дистанция и на място, обучение на персонала за работа с компютърни сисмети, приложения и програми, възможност да внедрите в бизнеса си най-иновативните решения с цел постигане на максимални резултати и по-висока рентабилност. Заложете на професионализма! Вашият успех е наш успех!


Публикувана

в

,

Етикети: