платен домоуправител

ЗА и ПРОТИВ професионален домоуправител

През последните няколко години все повече се обсъждат проблемите, които съпътстват съседите споделящи една обща етажна собственост.

Тези проблеми за съжаление затрудняват нормалното функциониране на представителите на управителния съвет. Вземането на своевременно решение става почти невъзможно от постоянните разпри и недоволството на някой съсед с перманентното му неодобрение към всички решения, и мероприятия които са гласувани, и приети от ОС.

Нередовното или тотално не плащане води до задължения на етажната собственост. Не плащането на текущите задължения водят до спиране на тока, на асансьора и др. Тези проблеми съпътстват всеки вход.

Мога да дам пример с нашия вход. Имаме съсед който досега никога не е плащал, но има невероятно високи претенции и изисквания. Той винаги е готов да даде подобрения в начина на събиране на парите. Предлага винаги себе си за домоуправител или поне той да съхранява събраните суми.

Бихте ли поверили на този човек тази отговорност?

Заради тези нестихващи спорове не се вижда светлина в тунела. Тези неразбирателства водят до отказ на избрания на ОС управителен съвет, и по точно на домоуправителя.

Поради това живущите във входа влизат в омагьосания кръг на неплатежоспособността. Това само по себе си води до спорове които могат да стигнат до съда.

За да избегнат сблъсъци със съседи се стига до решението да се извика външен професионален домоуправител. Избирането на такъв представител не е лека задача и не винаги води до положителни резултати. Ако все пак изберат такъв представител за живущите във входа ще останат само контролните функции по зададената и свършена работа. Решението за това се взима от ОС с присъстващи 2/3 или повече от 50% от живущите. Разбира се този човек не е необходимо да представлява някоя фирма, той може да бъде и частно лице (например домоуправителя на съседния вход). Тази услуга може да бъде финансово обезпечена или да е напълно безплатна.

Нишата която се отвори бързо започна да се попълва с фирми предлагащи голям пакет от услуги. За съжаление не малка част от тези фирми гонят единствено бързата печалба. В желанието си да сключат договор на всяка цена предлагат голям пакет от услуги които е съмнително, че могат да извършат.

Тази огромна палитра от възможности поставят хората пред труден избор. На кого да се доверят на този, който предлага повече услуги или на този, който предлага по-ниска цена. Ето тук е трудната част.

Разбира се за да имаме по голяма възможност в избора си трябва да съберем повече оферти, да поканим представители на избраните от нас фирми на събрание, и да преценим какъв избор ще направим.

Избираме фирма и вече всичко е наред. Дали това е наистина така. Дали нередовните платци ще започнат да си плащат. Ако това не стане как ще се процедира по нататък. Може би ще ги съдим. Това също се решава на общо събрание. Но дали това ще е правилното решение. Ако съдебното решение е в полза на ищците как ще си съберат задълженията ако този съсед няма нищо на негово име.

Тези и много други въпроси остават нерешени в нашето общество. Може би скоро няма и да бъдат решени. Има предложения всички задължения да се събират при плащането на местни данъци и такси. Това би могло да развърже ръцете на домоуправителите. Все пак по голямата част от предлаганите услуги са добре дошли за живущите във входа. Почистване, ремонти, контрол на достъпа и др. са малка чест от това което се предлага на пазара. Все пак ние решаваме ЗА ИЛИ ПРОТИВ.


Публикувана

в

Етикети: