камери със звук на работа

Правила за видеонаблюдение на работното място

Поставянето на камери със звук и видеозапис отдавна вече не е приоритет само на банковите офиси

Камерите за видеонаблюдение вече са се настанили трайно в ежедневието ни. Работното място също не прави изключение, а поставянето на записващи устройства, отдавна не е приоритет само на банковите офиси. Когато решим да изградим подобна система, все пак трябва да сме наясно докъде се простират възможностите ни и какви са правилата.

Тези въпроси се регулират и се отнасят при нужда към Комисията за защита на личните данни. Органът има правомощията да налага и санкции, когато се установят нарушения, защото видеонаблюдението представлява обработване на лични данни.

Когато се консултирате със специалист, вие ще бъдете насочени абсолютно правилно относно местата, в които не се допуска монтирането на камери със звук и видеозапис. Такива например са санитарните помещения, както и стаите за отмора, ако има предвидени за целта в обекта. В тях служителите имат правото на своето лично пространство и могат да подадат оплакване, ако бъдат следени от дигиталните „очи“.

В останалите зони, където се извършва производство или има достъп на външни лица, наблюдението и съхраняването на записи, е разрешено. То обаче трябва да бъде с определена цел, а не за задоволяване на любопитството на ръководните кадри. Понякога по този начин се защитава и интересът на самите работници, което означава, че може да донесе само ползи на фирмата.

Ако искате да контролирате самия процес на дейностите на компанията и спазването на работния график, трябва да получите и съгласие от лицата, които са обект на видеонаблюдението. Тази клауза би могла да бъде предвидена и в трудовия договор. Предупредителните надписи и табели на входа са също съществена мярка, която ви предпазва от неочаквани сигнали срещу вас. Не сте задължени обаче да уточнявате изрично къде се намира оборудването.

Работодателите, които залагат на сигурността чрез камерите със звук и видеозапис, трябва да се впишат като администратори на лични данни. Следващата стъпка вече е информирането на членовете на екипа. Ако не посочите и правно основание в съответния случай, подчинените ви могат да възразят срещу мярката. Мотивите са важни, както и взаимното доверие в случая.

Законът предвижда глоби от 2 до 20 хиляди лева, ако работодателят не е администратор в регистъра към Комисията за защита на личните данни. Ако се стигне до намеса на компетентните лица, може да се прибегне и до премахване на видеокамерите, което е изключение, но практиката познава и такива казуси. При взимането на окончателно решение се анализират редица детайли, но преимущество имат правата на отделните физически лица, а не общественият интерес.