Открито е най-старото и голямо дървено колело в света

Колелото се счита за едно от най-значимите технологични постижения в човешката история. Ако обърнем поглед към книгите ще открием информация, че изобретяването му се е случило по време на късния неолит, обхващащ периода 5300-4500 година преди Новата ера. Известно е, че най-древните рисунки, изобразяващи дървено колело датират от около 3500 година преди Новата ера и са открити в шумерския град Ур, но за съжаление там не са били открити никакви останки от колела. Вярва се, че древните шумери са създали множество изобретения, включително и колелото, които до тогава не са били познати на останалия свят.

Шумер – регион в древна Месопотамия, намира се на територията на днешен Ирак

Замисляли ли сте се някога къде е намерено най-старото колело в света? Въпреки че шумерите се считат за негови изобретатели, то не е открито в древна Месопотамия, а в Европа! Това дървено колело освен, че е най-старото е и най-голямото на Земята!

Намерено е на около 20 километра южно от столицата на Словения – Любляна, по време на разкопки, дело на словенски археолози от Археологическия институт в Любляна.

Откритието е направено през 2002 година и след извършено радиовъглеродно датиране във виенската лаборатория VERA е установено, че то е на възраст между 5100-5300 години.

Антон Велушчек, ръководител на екипа споделя:

„Най-древните обитатели се заселват в района преди около 9000 години, по време на мезолита (9600-4300 години преди Новата ера) и са се прехранвали с лов и събирачество. Откриването на най-древното колело в историята на цивилизацията ни повдига въпроси като – дали е възможно то да не е било изобретено от шумерите, а от древна европейска култура или пък да се е появило приблизително по едно и също време в Месопотамия и Европа.

Според експертите колелото, намерено край словенската столица е с поне век по-старо от колелата, открити в Германия и Швейцария, които до този момент се считали за най-старите в света.

Учените допълват, че не само възрастта и големината са тези, които го правят уникално, но и фактът, че колелото и оста му са доказателство за едно технологично напреднало общество, обитавало Балканите преди повече от 5000 години!

Какво представлява най-голямото и старо дървено колело в света?

Изработено е от ясен, с диаметър от 144 сантиметра, като в средата има квадратен отвор за оста, която също е открита. За нея е известно, че е дъбова и е дълга 124 сантиметра. Според археолозите най-вероятно тя е била прикрепена към колелото с помощта на дървени клинове, изработени от дъб. Предполага се, че дървеното колело е било част от праисторическа количка на две колела, а както историята по-късно потвърждава, тази технология се развива и намира широко приложение под най-различни форми и до наши дни.

Дървеното колело в комбинация с откритите множество останки от праисторически жилища са и основната причина през 2011 година археологическият обект да бъде включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.


Публикувана

в

Етикети: