Културните ресурси на Сливен и региона

1174
Забележителности в Сливен

Културните ресурси

Културните ресурси на Сливен и региона са предпоставка за развитие на целогодишен туризъм. Обектите на материалното културно наследство в голямата си част са разположени в града и в близост до него. С най-голямо значение за привличане на туристи е „Средновековната крепост Туида”. Сред останалите ресурси са галерии, къщи-музеи, църкви, паметници. Местните традиции и фолклор са популяризирани и развивани от читалищната институция и допринасят за изграждането на характерен облик на културното наследство. Употребата на фолклора за изграждане на иновативни културни събития съдейства за привличането на туристи. Сред предимствата на региона са: съхранената природа, разнообразие на природните пейзажи, защитени територии с голямо биологично разнообразие, наличието на водни ресурси.

избор на ССД с Modsbg.com

Регионът на Сливен разполага с разнообразни по вид и категория средства за настаняване, хотели в Сливен както с голям така и с малък капацитет.

Маркетинг и реклама

Реализираната проектна дейност в областта на туризма е насочена към съхранение и популяризиране на част от културното наследство, както и сътрудничество с други общини с цел изграждане единен облик на туристическата дестинация. Въпреки предприетите действия, се наблюдава недостатъчен маркетинг и реклама, липсва туристическа информация и квалифициран персонал. Извън проектната дейност, се наблюдава целенасочена политика от страна на общината във връзка с цялостно подобряване условията за туризъм. В действащият План за развитие на общината туризмът е сред приоритетите за развитие.

Видове туризъм в регион Сливен

Културните ресурси на Сливен и региона дават възможност за съчетаване на различни видове туризъм – културен, религиозен, бизнес, селски, екологичен, спортен и др. Тяхното устойчиво и ефективно съхранение, използване и популяризиране е в основата за развитието на успешен и устойчив туризъм.

В последните години се наблюдава значително подобряване на хотелския  продукт в общината. Изградени са няколко нови хотела в Сливен с висока категория и добро съотношение: цена-качество. Същото се отнася и за заведенията за хранене и развлечение. Те са 100% частна собственост. В по-голямата си част и по-атрактивните от тях за туристически посещения са съсредоточени в гр.Сливен.