Кои са факторите, сриващи престижа на счетоводителите

631
Счетоводство

Без капка съмнение една от най-сложните и древни професии е тази на счетоводителите. Всички ние сме наясно с това, че бизнесът се нуждае от управление и то най-добре може да се контролира с помощта на опитен и доказал се счетоводител, каквито са практикуващите в contract.bg.

избор на ССД с Modsbg.com

За огромно съжаление през последните няколко години ни прави впечатление, че авторитетът на тези важни за бизнеса ни професионалисти, се подлага под съмнение по всевъзможни начини. Разбира се, за това допринесе финансовата криза в страната ни.

Освен държавата, на която със сигурност се дължи значително голям процент от вината, то и в това са намесени група некоректни счетоводители, допринесли за това финансовата криза да обземе целия народ и борбата за оцеляване да се превърне в още по-трудна и тежка.

Кои са основните фактори?

За да бъдем максимално полезни на своите читатели, то ние всячески ще се опитаме да систематизираме най-значимите фактори, довели до сриването на авторитета на счетоводната гилдия. Безспорно те са твърде много, но за да получите възможно най-точна и ясна преценка, то ние ще посочим онези от тях, които са с фундаментално значение за проблема, който подхванахме. Ето кои са те:

  • Липса на ефективен контрол за спазване на счетоводното законодателство

Това ни прави впечатление през последните няколко години и смятаме, че този проблем с всеки изминал ден все повече се засилва и се превръща в сериозна заплаха. Независимо, че държавата получава обстойна информация за всяко едно предприятие, то тя подминава това с лека ръка.

Всъщност правилният подход е да се обърне доста по-съсредоточено внимание, тъй като всички знаем, че от това зависят вземането на важни управленски решения, от страна на правителствените органи.

Друг е въпросът, че по-голямата част приходите в държавната хазна са от данъци и осигуровки. На фона на всичко това изглежда твърде нелепо държавата да се отнася нехайно към тази дейност, важна за управлението й.

  • Некоректна конкуренция в счетоводните среди

Това е един от основните компромати в бранша на счетоводителите. Не малка част от счетоводните къщи държат на това на всяка цена да продадат своите услуги, без да отдават сериозно внимание на качеството, което предлагат. Загърбват се етичните норми и професионалния морал, които в никакъв случай не работят в полза на счетоводителите.

  • Образованието на счетоводителите

За огромно съжаление в България не се предоставя възможността да бъдат обучени по възможно най-добрия начин по-голямата част от кадрите, които на по-късен етап да се занимават със счетоводната дейност.

Наистина всички тези, изброени по-горе фактори, са основното перо, сриващо авторитета на счетоводителите. Ако искате да попаднете на наистина добри професионалисти в този бранш, то съветът ни е да посетите счетоводната къща contract.bg, където ще откриете най-опитните специалисти, готови да се борят с нокти и зъби за благото на вашия бизнес.