ISO 9001

ISO 9001 – гаранция за качеството на стоките и услугите

Коя е ключовата характеристика на добрата стока/ услуга? На първо място, това е постоянното и непроменящо се високо качество. Внедряването на Система за управление на качеството (СУК) се смята за пълна гаранция за високата себестойност на даден продукт или търговска дейност. Въпросната организация трябва да внедри системата в своята структура и премине процес по сертификация за съответствие с международния стандарт ISO 9001.

Какво представлява стандартът?

ISO 9001 е международен стандарт, който има за цел да създаде ефективна система за управление на качеството в различните икономически структури. Независимо от вида дейност на дадена компания, стандартът, реализиран в предприятието, е потвърждение, че всички бизнес процеси на организацията са изпълнени без грешки и се контролират от ръководството.

Освен това основната задача на стандарта изобщо не е контролът на качество на всяка единица продукция. Основната цел на СУК е да предотврати грешки и неизправности, наличието на които би могло да доведе до появата на дефектни продукти или нискокачествени услуги.

Сертификацията по най-масово експлоатирания международен стандарт е от значение както за крайния потребител на дадена стока или услуга, така и за самата бизнес структура. Ето защо все повече български (и чуждестранни) компании се насочват към сайта iso9001.bg, за да потърсят съдействие от утвърден сертификационен орган, който да им помогне за сертификация, ресертификация или обучение на вътрешни одитори на СУК.

Въвеждането на система за управление на качеството по стандарт ИСО 9001 в дадено предприятие означава, че:

  • В него са идентифицирани процесите, които оказват влияние върху качествата на продуктите. Всички процеси са строго регламентирани;
  • Компетентността на персонала е достатъчна за поддържане висок стандарт на работа – персоналът е отговорен за своите действия и знае своите отговорности;
  • Компанията спазва условията за качествена работа;
  • Ръководството редовно провежда вътрешни одити, разполага с пълна информация за нивото на качество на продукта и носи отговорност за това;
  • Действията на ръководството на компанията са насочени към постоянно подобряване на стоките и услугите;
  • Ръководният екип разполага с пълна информация дали потребителят е доволен от качеството на стоките и доколко.

Въведената в предприятието СУК дава на структурата редица предимства, включително го прави по-привлекателно за инвеститорите и повишава доверието у клиенти и доставчици. Сертификацията по стандарта дава безспорни предимства при участие в търгове и държавни поръчки.

Цената на сертификат ISO 9001 зависи от редица фактори. На първо място от избора на сертификационен орган, както и от броя на дейностите, съпътстващи сертификационния процес. Най-разумното решение е да се избере компания, предлагаща пълния набор от услуги, включително консултации при изготвяне на системата, сертификационен одит и издаване на международно валиден сертификат.

Препоръчваме на всички структури, на които предстои присъединяване към голямото семейство на ИСО стандарта, да се доверят на AQ CERT и потърсят съдействие посредством формите за контакт, поместени във фирмения уебсайт iso9001.bg. Фирмата е изготвила пълен пакет с дейности, покриващи всеки етап от процедурата по въвеждане на СУК и придобиване на сертификат по най-новата версия на стандарта.

Клиентите, работещи с AQ CERT, внедрила системата за управление на качеството ISO 9001, получават надежден бизнес партньор, на когото могат да имат пълно доверие и 100% увереност във високото качество на продуктите и услугите, които предлагат.


Публикувана

в

Етикети: